Osnovni zadatak tvrtke Belpak d.o.o. iz Čakovca je približiti kupcima suvremeno pakiranje najkvalitetnijih sorti krumpira iz Međimurja. Pakirna linija smještena je u Belici, a indikativno je da se u Belici nalazi prvi spomenik krumpira u svijetu, čime je mjesto Belica odalo priznanje - NJEGOVOM VELIČANSTVU KRUMPIRU!
 

... omogućava da se na modernoj liniji pakiranje krumpira vrši na dva načina.

 
 

... u "rašel" vreće od 2.5kg, 5kg i 10kg sa ušivnom trakom na kojoj se nalazi deklaracija sa svim potrebnim podacima.
... u GIRO vrećicu od 2 kg i 3 kg na koju se automatski lijepi deklaracija sa svim potrebnim podacima.

Prema želji, u mogućnosti smo dizajnerski oblikovati te prilagoditi različitoj vrsti pakiranja vlastitu robnu marku pojedinog kupca.

Tvrtka Belpak d.o.o. je nosioc GLOBAL GAP certifikata od 2012. godine.
 
 

Tvrtka Belpak d.o.o vodi računa o sortama krumpira namjenjenih za pakiranje i to prema kulinarskim tipovima te namjeni: krumpir za kuhanje, krumpir za prženje i pečenje.

U suradnji s tvrtkom InterAgrico d.o.o. iz Čakovca (zastupnik tvrtke Agrico, Nizozemska), nabavlja sjeme najkvalitetnijih sorti krumpira za vlastitu proizvodnju i najpogodniju za pakiranje (bijele sorte - Riviera, Arizona, Spectra, Atemis, Severina, Constance, Agria; crvene sorte - Esmee, Evolution, Alouette, Kuroda, Manitou).