Zrioba
Boja kožice
Boja mesa
Veličina gomolja
Prinos
Fitoftora lišća
Fitoftora gomolja
Nematode
Obična krastavost
Kulinarski tip
Namjena
7.5

7
8
8
5
5
A
5
C
VCF
5.5

8
8
8
6
7
A
4
BC
VCF
7

6
8
8
4
6
A
6
AB
V
5

6
8
8
5
6
A
4
B
V
7

6
8
8
4
7
A
5
AB
V
7

6
8
8
5
5
A
6
B
B
7

6
8
9
5
5
A
6
B
V
7

6
8.5
9
5
6
A
6
AB
V
8

6
7.5
8
5
8
A
5
B
V
6

4
7
7
6
6
ABC
5
BC
VCF
6

7
7
7.5
9
9
A
4
BC
VCF
7

7
7
7
5
4
A
6
AB
V
8

7
7
7
4
5
A
4
A
V
7

7
7
8
5
7
BC
6
AB
V
7

6
8
7
5
6
A
6
B
V
6

6
8
7
5
5
A
6
BC
VF
7.5

6
8
8
4
4
A
6
AB
V
6

6
8
8
5
5
A
6
BC
V
5

6
8
8
5
7
A
5
A
V
7.5

7
7
8
5
7
A
5
AB
V
5.5

6
8
8
5
8
A
6
AB
V
7

5
7
7
5
6
A
6
AB
V
9

6
8
7.5
3
5
A
5
AB
V
5.5

4
7.5
8
5
7
A
5
B
V
7

5
7
7
5
7
A
6
B
V
5.5

4
8
8
6
7
A
4
B
V
 
Zrioba
Boja kožice
Boja mesa
Veličina gomolja
Prinos
9 vrlo rana   4 kasna
žuta   crvena
8 žuta   7 svijetožuta-žuta   6 svijetložuta   5 kremasto bijela   4 bijela
9 vrlo krupan   8 krupan   7 srednji   6 sitan
9 vrlo visok   8 visok   7 dobar   6 prosječan   5 nizak
Fitoftora
Nematode
Obična krastavost
Kulinarski tip
Namjena
8 vrlo otporna   3 vrlo osjetljiva
A RO1, RO4   B RO2   C RO3   D Pa2   O nije otporna
9 otporna   3 osjetljiva
A mesnat   B srednje mesnat   C brašnast   D vrlo brašnast
V svježa potrošnja   C čips   F pommes frites   S salata