Rana sorta izuzetno visokih prinosa.
 
Zrioba
rana
Gomolji
oblik
ovalan
boja kožice
žuta
boja mesa
svjetlo žuta
veličina gomolja
krupan
prinos
visok
Otpornost na bolesti
virus Y
dobra
uvijenost lišća
 
nematode
otporna (RO 1,4)
obična krastavost
prosječna
fitoftora lišća
prosječna
fitoftora gomolja
dobra
Namjena: Za svježu potrošnju i trgovačke lance.
Napomena: Dobro je otporna na sekundarni rast, raspuknuće gomolja i mehanička oštećenja. Primjerena je za skladištenje.